Petilasan Keraton Kartasura Kang Banget Mprehatenake


Patilasan Kraton Kartosura kang mapan ing Dusun Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah iki sejatine penting banget kadudukane ing jagad babad keraton Mataram. Hananging sakiki koyo-koyo ra ndueni aji babar blas. Bukti-bukti kawontenane Hiyo iku Pager Bato kang ditoto sakduwure 3 meter lan kandele setengah meter. Isih katon ngadek hananging glegere ra teratur lan akeh tanduran mrambat kang ngremboko. Mesjid Agung, Tangsi Kompeni lan Gedong Obat kang mbiyene papan kanggo nyimpen opium yoiku obat kanggo bom lan pluru ugo obat kanggo prajurit sakiki wus dadi pemakaman umum.
Miturut pak Haris engkang gadah gelar Raden Tumenggung Kerti Hastono selaku juru kunci petilasan Kraton Kartosuro, perhatian saking daerah Sukoharjo namung saking Pusat Benda Purbakala kang ndamelaken bangsal. Sak sampunipun mpun mboten wonten maleh. Kaleh nahan dodonipun kang nyandang loro jatung kang suwene wus enem wulan. Dheweke mprihatinke kahanan petilasan ingkang sami reget lan ora teratur. Amergi wus ora ono pemasukan babar blas, amergi makam sampun dipun tutup. Pengajian malam jum’at lan malam seloso kliwun ugo dipun tutup. Pak Haris namung nggantungaken saking pemasukan kotak amal kang akehe 30 ewu rupiah sewulan.
Makam keluarga keraton ingkang wonten ing petilasan inggih meniko, Raden Ayu Sedah Mirah, KPH Hadi Negoro, KPH Mloyo Hamiluhur, lan makam cikal bakal Mas Ngabehi Sutorejo kang katulis ongko 1816 ing nisanipun.
“Hananging kerabat kang nyekar saben tahunipun koyo-koyo yowes ora pati nggagas. Amergi pancene mbetahake dhana kang ora sithik menawi badhe ndandani. Milyaran arto ingkang dipun betahaken mas.” Ature Pak Haris kang nglajengake tugase bapakipun yoiku Raden Ngabehi Rukti Hastono.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Absen dl y,,

 
;